edu365.cat ESO tecnologia

La bicicleta, un bon mitjà de transport

1. Els elements d'una bicicleta 2. El canvi de pinyons 3. Potència, força i velocitat 4. Quin és el pinyó més adequat?

El canvi de pinyons

La relació entre el número de voltes del pinyó per cada volta del plat s'anomena relació de transmissió .
= núm. voltes pinyó/núm. voltes plat = Npinyó / Nplat
La relació de transmissió també es pot calcular dividint el nombre de dents del plat pel nombre de dents del pinyó.
= dents plat / dents pinyó = zplat / zpinyó
Com més gran sigui , més ràpid girarà la roda de tracció.

El canvi de pinyons

avalua't practica imprimeix


Guió: Ricard Marsal, Jaume Dellunde, Joan Fonollosa - Realització interactius: Moluanda