Què saps de l'11 de setembre?

 
 

A veure què has après de l'11 de Setembre
!

Tria la resposta correcta i comprova a cada apartat si has encertat o no
el resultat fent clic sobre la senyera.

 
La festa de l'11 de Setembre a què es refereix?
  A l'aniversari del President de la Generalitat
  A una festa cristiana important
  A l'ocupació de Barcelona per les tropes de Felip Vè.

  Si t'equivoques, ho hauràs de tornar a provar!

  ..
 
Per què Anglaterra, Holanda i Àustria van donar suport al
pretendent arxiduc Carles d'Àustria?

  Per aconseguir les possessions espanyoles a Amèrica
  Per evitar la unió dinàstica entre Espanya i França
  Perquè els seus reis eren parents

  Si t'equivoques, ho hauràs de tornar a provar!

Per què l'antiga Corona d'Aragó va donar suport a l'arxiduc Carles?
  Per diners
  Per aconseguir la independència
  Perquè consideraven als francesos centralistes i autoritaris

  Si t'equivoques, ho hauràs de tornar a provar!

Qui eren els botiflers?
  Partidaris de Felip Vè, considerats traïdors
  Partidaris de l'arxiduc Carles d'Àustria
  Fabricants de botes de vi

  Si t'equivoques, ho hauràs de tornar a provar!

Amb quina pau es va acabar oficialment la guerra de Successió?
  La pau de Wetsfalia
  La pau d'Utrecht
  La pau de Barcelona

  Si t'equivoques, ho hauràs de tornar a provar!


Quin càrrec ocupava Rafael de Casanova?
  President del Consell de Cent
  Alcalde de Barcelona
  Conseller en cap de la Generalitat

  Si t'equivoques, ho hauràs de tornar a provar!

Què va passar amb les institucions catalanes:
Generalitat, Consell de Cent, Corts, etc.?

  Van ser suprimides pel Decreto de Nueva Planta
  Van canviar la seva composició
  Van continuar igual que abans

  Si t'equivoques, ho hauràs de tornar a provar!